JOŽICA

Zgodba o tem, kako sva se spravila graditi hišo. 
In o Jožici.

Gradnja

Naša hiša bo iz Ytonga, z ravno streho.